Cho chuyển mục đích tại 2 dự án treo ‘khủng’ khu Nam Sài Gòn

Sờ TN&MT tham khảo việc chuyển mục đích sử dụng đất, trình thường trực trực UBND TP.HCM cho từng trường hợp.

“Đối có nhóm dự án chưa có chọn lọc thu hồi đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm, chấp nhận chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải lưu ý quy hoạch được duyệt và giao Sở TN&MT tìm hiểu trình tập thể Thường trực UBND TP tham khảo cụ thể từng trường hợp (gồm dự án Khu đại học Hưng Long ở huyện Bình Chánh và dự án Khu thành phố cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè)”.

UBND TP.HCM vừa thông báo như trên về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng sang nhóm đất nông nghiệp trong quy hoạch một vài dự án chưa triển khai trên địa bàn Khu thành phố mới Nam TP.

Đối có nhóm một vài dự án đã có chọn lọc thu hồi đất (gồm khu B, C, D, E), TP giao Sở TN&MT giải đáp UBND huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè có công văn trả lời công khai, minh bạch cho người dân theo đúng quy định Luật Đất đai.

Tại thông báo, TP cũng giao sở này phối hợp có một vài sở, ngành, đơn vị liên quan tìm hiểu theo hướng cho phép người sử dụng đất nông nghiệp trong khu quy hoạch đất hỗn hợp chưa có dự án triển khai được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch thành phố nhưng có kiểm soát về cấp phép và kiểm tra thi công nhằm chắc chắn việc thực hiện quy hoạch phát triển của TP nhưng vẫn bảo đảm ích lợi của người dân.

TP.HCM đã xóa 575 dự án treoTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net