Chính phủ yêu cầu rà soát các dự án chậm tiến độ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa đề nghị 1 số bộ, ngành thực hiện rà soát 1 số dự án phát triển chậm độ, chỉ rõ lý do và phương pháp xử lý để đẩy nhanh công đoạn triển khai.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc rà soát, đẩy nhanh công đoạn triển khai 1 số dự án đầu tư.

Theo văn bản này, trong thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực thi công và điều chỉnh 1 số văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện tối đa cho phát triển sản xuất – kinh doanh. Tuy nhiên, việc triển khai nhiều dự án lớn còn chậm, trong 2 năm 2016-2017 có rất ít dự án lớn được bắt đầu làm thi công để góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị 1 số bộ, ngành thực hiện rà soát 1 số dự án phát triển chậm độ, chỉ rõ lý do và phương pháp xử lý để đẩy nhanh công đoạn triển khai.

Đồng thời, rà soát 1 số dự án sắp đã đi vào hoạt động thủ tục đầu tư, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc để trong năm 2018 có thể bắt đầu làm thi công 1 số dự án lớn, chắc chắn an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật, góp phần thúc đẩy sản xuất – kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng, 1 số bộ, ngành phải khẩn trương có 1 số biện pháp đồng bộ triển khai hệ thống đường bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước mắt, cần có ngay 1 số biện pháp đẩy nhanh thi công đoạn xa lộ Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *