Chính phủ giao Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ Geleximco xây cảng tổng hợp và trung tâm logistic Cái Mép hạ 50.000 tỷ đồng

Văn phòng Chính phủ đã đề nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phải hỗ trợ giải đáp Tập đoàn Geleximco thực hiện thủ tục đầu tư, thuê đất, giao đất để thực hiện dự án Trung tâm logistics và Cảng tổng hợp container Cái Mép hạ.

Đối có Dự án đầu tư thi công Trung tâm logistics Cái Mép hạ, Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải đáp Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội – Tập đoàn Geleximco về thủ tục đầu tư, thuê đất, giao đất và thực hiện đầu tư thi công theo đúng quy định của pháp luật để sớm triển khai 1 trọng tâm logistics cung cấp đề nghị phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực trọng tâm kinh tế phía Nam.

Được biết dự án đầu tư thi công Trung tâm logistics Cái Mép Hạ có tổng quy mô 1.200ha có tổng số vốn đầu tư chuẩn bị dao động 40.000 tỷ đồng,

Đối có Dự án cảng tổng hợp container Cái Mép hạ, đấy là dự án đã được giao chủ đầu tư – Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. Do vậy, Công ty cổ phần xuất, nhập khẩu tổng hợp Hà Nội – Tập đoàn Geleximco chủ động thảo luận, thỏa thuận có chủ đầu tư để có thể liên doanh, liên kết đầu tư, khai thác sử dụng cảng, chắc chắn hiệu quả đầu tư.

Dự án cảng tổng hợp container Cái Mép Hạ có quy mô 86,6ha có tổng số vốn đầu tư chuẩn bị 10.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giải đáp một vài công ty thực hiện đúng một vài quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, tái an cư… và quy trình thủ tục đầu tư; đồng thời, tổ chức thẩm định, chọn lọc một vài dự án đầu tư theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net