Chật vật sửa 37 luật liên quan đến quy hoạch

Tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ 8, sáng 10/10 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiến hành thẩm tra dự án luật liên quan đến quy hoạch…

Cứ thế này thì e là ra Quốc hội sẽ rất vất vả, gặp khó, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Phùng Văn Hùng nhận xét về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung 1 vài luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Theo tờ trình của Chính phủ thì việc ban hành luật là để đồng bộ có Luật Quy hoạch (có hiệu lực từ 1/1/2019), tránh tạo ra 1 vài dao động trống pháp lý, 1 vài xung đột, cũng như 1 vài vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện 1 vài quy hoạch, góp phần dễ làm hoá 1 vài thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến 37 luật thuộc 1 vài lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, khoa học và công nghệ, tài liệu và truyền thông, thi công, văn hóa, thể thao và du lịch;, quốc phòng, y tế, công thương, lao động – thương binh và xã hội, tài chính và tư pháp.

Nhất trí có sự cần thiết ban hành luật để bảo đảm 1 vài quy định về quy hoạch có hiệu lực thi hành cộng có Luật Quy hoạch từ ngày 1/1/2019 song nhiều ý kiến ở phiên họp còn băn khoăn về nhiều quy định còn khiên cưỡng, nhiều nội dung còn giao cho Chính phủ quy định dẫn đến hiện trạng luật ống, thậm chí có quy định còn mâu thuẫn có 1 số luật hiện hành.

Một trong các vấn đề khó được Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh liên quan đến việc sửa đổi bổ sung 1 số điều của 1 vài luật thuộc lĩnh vực thi công.

Tờ trình của Chính phủ cho biết, Luật Xây dựng được sửa đổi theo hướng xác định rõ 1 vài loại quy hoạch thi công để chắc chắn đồng bộ, thống nhất có Luật Quy hoạch. Theo đó, quy hoạch thi công bao gồm quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn, quy hoạch thi công khu công dụng, quy hoạch thi công tỉnh, quy hoạch thi công vùng liên huyện, quy hoạch thi công vùng huyện.

Chính phủ giải đáp, quy hoạch thi công tỉnh sẽ cụ thể hoá nội dung quy hoạch tỉnh, bao gồm thuyết minh, bản vẽ, chỉ dẫn tiến hành nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch thi công, làm cơ sở triển khai lập 1 vài quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu công dụng và 1 vài dự án hạ tầng kỹ thuật thành phố như cấp nước, thoát nước, dự kiến kỹ thuật, xử lý nước thải, nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Giữa tháng 9 vừa qua, thẩm tra sơ bộ dự án luật, liên quan đến vấn đề trên, số đông ý kiến của thường trực Uỷ ban Kinh tế cho rằng, trên cộng 1 phạm vi lãnh thổ cấp tỉnh, việc tồn ở hai loại quy hoạch là quy hoạch tỉnh và quy hoạch thi công tỉnh (quy hoạch cộng cấp) có nội dung, phạm vi và mức độ chi tiết giống nhau là không hợp lý.

Các tỉnh sẽ phải đồng thời lập hai loại quy hoạch trên gây lãng phí thời gian và chi phí cho xã hội, tạo thêm thủ tục chồng chéo, gây gặp khó, phức tạp trong quá trình thi công, triển khai và thực hiện.

Vấn đề được Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh đặt ra ở phiên thẩm tra này là trong khi chưa làm rõ được sự khác nhau giữa quy hoạch tỉnh và quy hoạch thi công tỉnh thì dự thảo luật mới nhất lại giao Chính phủ quy định chi tiết về quy hoạch thi công tỉnh. Thảo luận ở Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 9 cũng còn nhiều luồng ý kiến, ông Thanh cho biết.

Là người Thứ nhất nêu ý kiến ở phiên thẩm tra, thành viên Ủy ban Kinh tế, Phó tổng kiểm toán Nhà nước Đặng Thế Vinh cho rằng không nên quy định quy hoạch thi công tỉnh mà nên có phương án hoặc đồ án phân bổ không gian thi công.

Cũng nhấn mạnh quy hoạch tỉnh và quy hoạch thi công tỉnh là nội dung đã được bàn rất nhiều, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế, đại biểu Đỗ Văn Sinh nhận xét, đến nay Chính phủ cũng chưa làm rõ được sự khác nhau giữa quy hoạch thi công tỉnh và quy hoạch tỉnh. Theo so sánh của ông thì từ phạm vi cho đến 1 vài quy định cụ thể đều trùng lặp rất nhiều.

Nhận xét chung về dự thảo luật, đại biểu Trần Hồng Nguyên, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật cho rằng việc xác định tính chất của quy hoạch thành phố, quy hoạch nông thôn chưa thích hợp có Luật Quy hoạch, nhiều quy định còn khiên cưỡng, thiếu thống nhất.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định nội dung đồ án quy hoạch thi công tỉnh, nhưng cơ sở để thi công đồ án lại thiếu, bà Nguyên nhận xét.

Nêu rõ đó là lần Thứ nhất 1 luật sửa đến 37 luật, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Kinh tế, ông Phùng Văn Hùng cho rằng nhiều nội dung chưa tiếp thu nghiêm túc ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong phiên họp tháng 9/2018. Và nếu dự thảo này trình ra Quốc hội thì e rằng sẽ rất gặp khó.

Phát biểu ở phiên thẩm tra, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh khẳng định sự cần thiết phải có quy hoạch thi công tỉnh. Đây là chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ từ khi thi công Luật Quy hoạch đến nay, mặc dù còn nhiều ý kiến bà Linh nói.

“Chúng tôi đã rà soát và thấy rằng quy hoạch thi công tỉnh đã tồn ở 50 năm rồi và là công cụ rất là quan trọng để quản lý đầu tư thi công trên địa bàn tỉnh và khi rà soát cũng không có vướng mắc trước và sau khi có Luật Quy hoạch”, bà Linh nói tiếp.

Khẳng định lại sự cần thiết ban hành luật, song Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý 1 vài quy định phải tuân thủ nguyên tắc đã được nêu ở Luật Quy hoạch và phải cụ thể, chi tiết mới khả thi.

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu về quy hoạch thi công tỉnh, ông Thanh gợi ý nên chăng có phương an phân bổ không gian thi công như góp ý của Phó tổng kiểm toán Đặng Thế Vinh.

Ông Vũ Hồng Thanh cũng cho biết sẽ trình hết 1 vài phương án để Quốc hội cho ý kiến đa chiều trước khi bấm nút thông qua dự luật rất khó này.

Trình Quốc hội sửa 13 luật liên quan Luật Quy hoạchTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net