Cắt hàng loạt điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018 là 1 cú hích mạnh trong việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một vài quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc một vài lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện trên thực ở và phản ánh của 1 số tổ chức, cá nhân có liên quan thì 1 số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối có một vài ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng vẫn còn tồn ở 1 số vướng mắc, bất cập; chưa cụ thể, chưa rõ ràng dẫn đến một vàih hiểu và vận dụng khác nhau; 1 số quy định còn phức tạp, cần phải được đơn giản hóa tạo thuận lợi cho người dân, công ty, cung cấp đề nghị thực ở và hội nhập kinh tế – quốc tế.

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP được ban hành nhằm bảo đảm thích hợp có quy định ở Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và khắc phục 1 số tồn ở, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Bộ Xây dựng cho biết, điểm nhấn vượt bậc của Nghị định này là bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều điều kiện đầu tư kinh doanh.

Cụ thể, Nghị định số 100/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ 5 ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật số 03/2016/QH14; bãi bỏ 2 ngành, nghề chồng chéo có pháp luật liên quan; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa đa số một vài điều kiện đầu tư kinh doanh của 12 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điểu kiện thuộc lĩnh vực vận hành thi công, nhà ở và phân khúc nhà đất.

Theo đây, đã bãi bỏ 89 điều kiện, chiếm 41,3%; đơn giản hóa 94 điều kiện, chiếm 43,7%; giữ nguyên 32 điều kiện (15%) trên tổng số 215 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc một vài lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; mật độ cắt giảm, đơn giản hóa đạt 85%, vượt 35 % so có đề nghị tối thiểu cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh theo Chỉ thị 20/CT-TTg năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải một vàih vận hành kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Đây là nỗ lực, gắng sức rất lớn của Bộ Xây dựng.

Hiện ở, Bộ Xây dựng đang tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ 4 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định trong một vài văn bản Luật. Trên cơ sở xem xét các nguyên tắc và thông lệ tốt của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) theo hướng thay thế một vài điều kiện có tính chất tiền kiểm sang hậu kiểm, đồng thời tiến hành qui định quản lý dựa trên rủi ro nhằm mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cắt giảm giá thành cho công ty. Đồng thời, tiếp tục đề xuất, bãi bỏ 1 số điều kiện đầu tư kinh doanh đang được quy định trong một vài luật chuyên ngành.

Hà Nội chính thức ra mắt giá nhân công trong lĩnh vực thi côngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net