Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội 3%/năm

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg giải đáp cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách bán hàng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NOXH.

Đối tượng tiến hành bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; những tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham khảo, chọn lọc trong từng thời kỳ; đối tượng vay vốn để đầu tư thi công nhà ở xã hội quy định ở khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định ở khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; những tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Các khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi cung cấp đầy đủ những điều kiện: Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay ở những tổ chức tín dụng theo đúng quy định ở Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và giải đáp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đúng đối tượng và bạn vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật; là khoản cho vay trong hạn ở thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội 3%/năm - Ảnh 1.

Trường hợp những khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp những khoản cho vay bị rủi ro do lý do bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối có dao động thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.

Trường hợp bạn vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (bạn trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ thứ hai) thì bạn tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho những tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, tiến hành trong GĐ 2016 – 2020.

Thời gian được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời gian những khoản cho vay đối có bạn vay vốn được quy định ở Điều 15, 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý khi thực hiện cho vay để đầu tư thi công nhà ở xã hội, cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định hiện hành tiến hành đối có Ngân hàng Chính sách xã hội khi cho vay những chương trình hỗ trợ người nghèo và những đối tượng chính sách bán hàng của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2018 và tiến hành đối có những khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.

Những đối tượng đủ điều kiện được vay vốn mua nhà ở xã hộiTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *