Cần thiết ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội

Đó là ý kiến của Bộ Xây dựng ở Công văn số 1750/BXD-QLN gửi Văn phòng Chính phủ trả lời Công văn số 6595/VPCP-KTTH ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ gửi một số bộ, ngành, trong đây yêu cầu có ý kiến về đề xuất không ban hành khung lãi suất cho vay nhà ở xã hội (NƠXH) của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ở Văn bản số 2900/NHCS-TDSV ngày 04/7/2018.

Việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi ở NHCSXH trong GĐ 2018-2020 là cần thiết, giúp cho một số hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua NƠXH.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định ở Khoản 4, Điều 70 và Khoản 1, Điều 74, Luật Nhà ở 2014 về vốn để thực hiện chính sách bán hàng NƠXH, Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH thì lãi suất cho vay ưu đãi ở NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ chọn lọc theo yêu cầu của HĐQT cho từng thời kỳ (không quy định cụ thể về thời gian).

Tại điểm 5, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ ở phiên họp thường kỳ tháng 2 ngày 07/3/2017, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, NHCSXH chủ trì, phối hợp có một số bộ, ngành có liên quan tìm hiểu, đề xuất khung lãi suất cho vay hỗ trợ phát triển NƠXH trung hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc mức lãi suất cho vay phát triển NƠXH trong một số năm 2018, 2019, 2020.

Ngày 17/01/2018, NHCSXH có Văn bản số 245/NHCS-TDSV gửi một số bộ, trong đây có Bộ Xây dựng xin ý kiến tham dự vào Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về khung lãi suất cho vay NƠXH ở NHCSXH. Ngày 01/2/2018, ở văn bản số 234/BXD-QLN, Bộ Xây dựng đã có ý kiến đồng thuận có Dự thảo Tờ trình của NHCSXH.

Do đây, Bộ Xây dựng cảm thấy việc ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi ở NHCSXH trong GĐ 2018 – 2020 là cần thiết, giúp cho một số hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở có cơ sở để tính toán về khả năng tài chính khi mua, thuê, thuê mua NƠXH. Bộ Xây dựng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net