Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm soát tình hình giá đất nền tăng mạnh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang yêu cầu UBND các tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tính năng quản lý nhà nước về phân khúc bất động sản, để có nguồn tài liệu đầy đủ, phản ánh đúng thực ở tình hình, kịp thời có các phương pháp hữu hiệu để quản lý, ổn định phân khúc bất động sản.

Theo đó, Bộ Xâu dựng chỉ đạo các địa phương thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ lý do gây ra biến động của phân khúc. Tổ chức thanh tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền.

Chỉ đạo các Sở, ngành tính năng triển khai các phương pháp cần thiết để ổn định phân khúc bất động sản; kịp thời tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, người dân về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng và thành phố, định hướng, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để minh bạch tài liệu phân khúc, ngăn chặn các hiện tượng đầu cơ tăng giá bất động sản.

Đề xuất các phương pháp để ổn định phân khúc, phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, mua phân phối quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; ngăn chặn việc phân lô phân phối nền trái quy định; mua phân phối quyền sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp làm tăng giá bất động sản bất hợp lý ở các khu vực nêu trên, không để xảy ra hiện trạng sốt nóng giá đất nền và dẫn đến hiện tượng bong bóng bất động sản.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên và gửi văn bản về kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản) trước ngày 07/5/2018.

Trước đó, Thành ủy TP. Vũng Tàu đã có công văn khuyến nghị người dân trong và ngoài địa phương cần thận trọng trong chuyển nhượng mua phân phối quyền sử dụng đất ở xã Long Sơn. Nguyên nhân là gần đó phân khúc bất động sản ở xã Long Sơn chuyển nhượng khá sôi động, giá đất tăng mạnh tạo thành cơn “sốt ảo” sau khi 1 số dự án kinh tế lớn được triển khai thi công ở đó.

Thành ủy TP. Vũng Tàu chỉ đạo chính quyền khuyến nghị người dân cần cực kỳ thận trọng, nên điện thoại có các cơ quan chuyên môn để nắm rõ tài liệu trước khi chuyển nhượng, tránh việc nhận mua phân phối đất không có pháp lý hợp pháp, đất lấn chiếm, đất trong khu vực dự án đã có thông báo thu hồi đất. Văn bản cũng cho biết quy hoạch thi công xã Long Sơn trong tương lai chủ yếu tập trung thi công các công trình kinh tế, quốc phòng của quốc gia.

Diện tích quy hoạch đất ở hạn chế và chỉ tập trung giải quyết tái an cư ở chỗ cho người dân địa phương có đất bị thu hồi thực hiện dự án. Do đó, việc nhận mua phân phối quyền sử dụng đất có ý tưởng thi công nhà ở hay kinh doanh dịch vụ, thương mại có nguy cơ rủi ro lớn trong đầu tư.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *