Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc bổ sung 2 sân golf tại Vĩnh Phúc vào Quy hoạch sân golf đến năm 2020

Liên quan đến việc góp ý hồ sơ bổ sung sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phúc đáp Công văn số 5289/BKHĐT-KTDV ngày 01/8/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu có ý kiến về hồ sơ bổ sung sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 (theo đề xuất của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ở Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 28/6/2018 kèm theo hồ sơ đề xuất dự án sân golf).

Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nội dung như sau: Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 02 dự án sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo) nằm trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2016-2020) đã được Chính phủ thông qua ở Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/5/2015, thích hợp có Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Vĩnh Phúc đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012.

Tuy nhiên, hồ sơ đề án không nêu rõ sự thích hợp của địa điểm, qui mô và tính chất 02 dự án sân golf của có một vài quy hoạch đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt như Quy hoạch chung thi công thành thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 (Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ), Quy hoạch thi công vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 (Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc) và một vài quy hoạch thi công khác có liên quan trên địa bàn.

Do vậy, để chắc chắn tính pháp lý theo quy định, yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc bổ sung và làm rõ một vài cơ sở pháp lý nêu trên, trước khi triển khai việc bổ sung 02 sân golf nêu trên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Việc đề xuất bổ sung sân golf Gia Khau (huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (huyện Tam Đảo), tỉnh Vĩnh Phúc phải chắc chắn sự thích hợp về quy hoạch thi công, quy hoạch sử dụng đất đai, thích hợp một vài quy định của Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Do khu vực chuẩn bị triển khai dự án sân golf Gia Khau (qui mô 257 ha có 54 lỗ ở xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) và sân golf Bàn Long (qui mô 156ha có 36 lỗ ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo) có qui mô qui mô lớn, có địa điểm nằm gần một vài sân golf đã và đang làm việc (sân golf Tam Đảo và sân golf Đại Lải), vì vậy cần cân nhắc sự cần thiết phải đầu tư, tính khả thi về kinh tế – xã hội và môi trường khi triển khai 02 dự án sân golf nêu trên cộng thời điểm.

Trường hợp một vài sân golf nêu trên được bổ sung vào quy hoạch, cần lưu ý khi triển khai việc quy hoạch thi công một vài sân golf nêu trên phải có biện pháp khai thác thích hợp về phong cảnh, địa hình môi trường xung quanh của khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật (thoát nước mặt, thủy lợi…) và bảo vệ môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phải tuân thủ quy định hiện hành nhằm chắc chắn ổn định cuộc sống dân sinh và an ninh – trật tự xã hội trên địa bàn.

Được biết, dự án công trình sân Golf Bản Long tọa lạc ở Tam Đảo có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng trên tổng qui mô 120ha. Sân Golf Gia Khau nằm trên qui mô 200ha đất ở huyện Bình Xuyên, tổng mức đầu tư 50 triệu USD. Cả hai dự án đều do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net