Bộ Tài chính đề nghị Hà Nội tạm dừng dùng quỹ đất thanh toán cho dự án BT

Bộ Tài chính yêu cầu UBND TP Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để chi trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thi công – chuyển giao (BT).

Theo Bộ Tài chính, ở Khoản 3, Điểm d Khoản 4 Điều 13 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ: Quy định chi tiết về việc sử dụng tài sản công để tham dự dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; chọn lọc hoặc phân cấp thẩm quyền chọn lọc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2018, không tiến hành quy định ở Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế nhà nước chi trả bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công theo hình thức thi công chuyển giao.

Thực hiện quy định của Luật, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư thi công công trình theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao (Tờ trình Chính phủ số 145/TTr-CP ngày 06/10/2017). Đến nay, Nghị định chưa được ban hành.

Để xử lý những vấn đề chuyển tiếp trong thời gian 1 số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chưa được ký ban hành (trong đây có Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng thi công – chuyển giao), Bộ Tài chính đã có Công văn số 638/BTC-QLCS ngày 16/01/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ ở Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 giải đáp những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương về việc xử lý 1 số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công như sau:

Tạm dừng việc tham khảo, chọn lọc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thi công – chuyển giao có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban nhân dân thành thị Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để chi trả cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức thi công – chuyển giao để bảo đảm thích hợp có quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ.

Được biết, vừa qua, UBND TP. Hà Nội chọn lọc chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án về hạ tầng giao thông theo hình thức BT, chi trả bằng quỹ đất cho những nhà đầu tư gây nhiều xôn xao trong dư luận. Cụ thể gồm: Dự án đầu tư thi công tuyến các con phố từ đê sông Hồng đến Khu thành thị mới C2 – Gamuda Gardens; Dự án thi công những tuyến các con phố giao thông đấu nối hạ tầng những khu thành thị dân cư quận Hà Đông; Dự án thi công tuyến các con phố Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên, đoạn nối từ các con phố Minh Khai đến các con phố Vành đai 2,5; Dự án thi công tuyến các con phố từ các con phố Lê Trọng Tấn đến các con phố Vành đai 3) theo hình thức hợp đồng BT; chi trả bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net