Bình Thuận: Xử lý hàng chục dự án du lịch “đắp chiếu” lâu năm

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, huyện Bắc Bình có 30 dự án đầu tư du lịch được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, có tổng tổng diện tích 806,15 ha; tổng vốn đầu tư 3.593 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, số dự án chậm triển khai là 26 dự án, chiếm 90% tổng dự án; trong đấy, có 19 dự án vướng khoáng sản nên tạm ngưng triển khai, còn lại thì vướng đền bù giải tỏa và chờ giao đất.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo chấp nhận cho 26 dự án du lịch chưa tác động triển khai thi công tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đất đai (thỏa thuận đền bù, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…), cấp phép thi công và triển khai thi công dự án trong thời hạn 3 tháng.

Sau thời hạn nói trên, trường hợp 1 số chủ đầu tư chưa thực hiện xong mà không có lý do chính đáng, UBND tỉnh sẽ tham khảo theo hướng giảm tổng diện tích hoặc thu hồi dự án theo quy định. Riêng đối có dự án Tổ hợp Thể thao – dịch vụ – du lịch Hòa Thắng của Công ty cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng thì trong thời hạn 30 ngày, đề nghị Công ty cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng phải đã đi vào hoạt động việc tạm ứng tiền để đầu tư nghĩa trang mới có số tiền tạm ứng.

Nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp không thực hiện ứng tiền để đầu tư nghĩa trang mới thì thu hồi dự án theo quy định. UBND huyện Bắc Bình khẩn trương đã đi vào hoạt động thủ tục và đầu tư thi công nghĩa trang mới ở xã Hòa Thắng (đã đi vào hoạt động vào cuối năm 2018).

Trong đấy, cần tập trung thực hiện việc đền bù, giải tỏa và triển khai thi công hạ tầng trước 1 phần tổng diện tích để giao cho Công ty cổ phần Giải thưởng lớn Hòa Thắng và Công ty TNHH Phú Quê Hương thực hiện việc di dời giải tỏa.

Đối có 1 số dự án vướng đền bù giải tỏa, UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo 1 số phòng, ban có liên quan phối hợp có UBND xã Hồng Phong, UBND xã Hòa Thắng làm việc có chủ đầu tư để hỗ trợ xét tính pháp lý làm cơ sở cho 1 số chủ đầu tư đẩy nhanh công đoạn đền bù thỏa thuận có 1 số hộ dân.

Trên cơ sở đấy, phân loại, báo cáo 1 số dự án không tích cực triển khai đền bù hoặc không thỏa thuận được, không tích cực phối hợp có địa phương trong việc đền bù, giải tỏa để đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, sắp tới đấy Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Thuận sẽ mời chủ đầu tư 1 số dự án nêu trên để quán triệt nội dung liên quan. Đồng thời giải đáp 1 số chủ đầu tư có văn bản cam đoan cụ thể công đoạn triển khai dự án trong thời gian được gia hạn, trường hợp dự án không thực hiện đúng theo nội dung cam đoan thì sở tính năng kiên quyết trình UBND tỉnh thu hồi dự án và sẽ không giải quyết bất kỳ kiến nghị nào của chủ đầu tư.

Theo đấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất thu hồi 20 dự án, trong đấy ở TP Phan Thiết sẽ thu hồi 8 dự án; huyện Hàm Thuận Nam có12 dự án. Tiếp tục rà soát các dự án còn lại, đề xuất UBND tỉnh xử lý các dự án chậm triển khai mà không có lý do chính đáng.

Đồng thời để tránh hiện trạng chủ đầu tư không có nguồn lực tài chính, đăng ký rồi để đấy chờ sang nhượng, giữ đất… gây lãng phí các khu “đất vàng” nguồn tài nguyên du lịch, 1 số cấp, ngành tính năng cần mạnh tay Bên cạnh đấy để xử lý các dự án du lịch chậm triển khai.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *