Bình Thuận: Xem xét gia hạn tiến độ đầu tư lần cuối cho gần 50 dự án nghỉ dưỡng ven biển

UBND tỉnh Bình Thuận vừa hưởng ứng cho gia hạn 3 tháng đối có 21 dự án du lịch trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam để một vài chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đền bù, giải tỏa, triển khai thi công dự án theo đề nghị của Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Thuận.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Thuận cũng hưởng ứng cho gia hạn 6 tháng đối có 18 dự án du lịch khác để chủ đầu tư tiếp tục thực hiện đền bù, giải tỏa, hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, cấp phép thi công và tiếp tục triển khai thi công dự án. Đây là các dự án nghỉ dưỡng nằm dọc bờ biển của tỉnh, kéo dài từ trọng điểm Mũi Né đến Kê Gà, đã được gia hạn thời gian triển khai nhiều lần trước đây.

Riêng có các trường hợp dự án hiện còn đang vướng đền bù giải tỏa, tỉnh đề nghị đến trước ngày 31/12/2018 phải thực hiện xong công tác này (ngoại trừ một vài dự án mới cấp Quyết định chủ trương đầu tư). Nếu sau thời hạn mà vẫn chưa triển khai thực hiện đã đi vào vận hành thì đề nghị một vài chủ đầu tư đưa phần diện tích chưa thỏa thuận đền bù xong ra khỏi dự án, hoặc chấm dứt vận hành, thu hồi dự án…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, sắp tới đây Sở Kế hoạch – Đầu tư Bình Thuận sẽ mời chủ đầu tư một vài dự án nêu trên để quán triệt nội dung liên quan. Đồng thời giải đáp một vài chủ đầu tư có văn bản cam đoan cụ thể công đoạn triển khai dự án trong thời gian được gia hạn, trường hợp dự án không thực hiện đúng theo nội dung cam đoan thì sở tính năng kiên quyết trình UBND tỉnh thu hồi dự án và sẽ không giải quyết bất kỳ kiến nghị nào của chủ đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận, hiện trên địa bàn Bình Thuận có gần 400 dự án du lịch được chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, có tổng vốn đăng ký dao động 56.500 tỷ đồng (có 23 dự án đầu tư nước ngoài có tổng vốn 13.060 tỷ đồng). Các dự án du lịch ven biển của tỉnh được rất nhiều một vài nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

Song song dó, trên địa bàn tỉnh còn có 40 dự án trên nhiều lĩnh vực cam đoan đầu tư trong thời gian tới, trong đây có lĩnh vực du lịch và dịch vụ có tổng vốn đăng ký dao động 126.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né diện tích 198 ha có tổng vốn tạm tính gần 500 triệu USD và nhiều khu du lịch khác sẽ hình thành trong tương lai.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net