Bình Thuận: Chuyển mục đích sử dụng đất hàng trăm dự án không có khả năng thực hiện

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Thuận vừa cho biết, sở đã thực hiện rà soát danh mục được HĐND tỉnh thông qua thực hiện hết thời hạn 3 năm qua.

Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, nhiều dự án không có khả năng thực hiện trong 3 năm qua, lý do chủ yếu chưa có vốn đầu tư, bố trí vốn chậm kéo dài dự án; dự đoán của một số ngành chưa sát có thực tiễn (đăng ký nhiều công trình để tranh thủ hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, tỉnh); phối hợp để cân đối nguồn tài chính giữa một số ngành, một số cấp còn chậm.

Cùng có đây, cấp huyện kêu gọi lôi kéo xã hội hóa đầu tư một số công trình đăng ký chưa hiệu quả, UBND cấp huyện cũng chưa chủ động đề xuất đầu tư đối có một số dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách… Các nhân tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, dự án kéo dài không khả thi.

Qua đây, Sở Tài nguyên & Môi trường kiến nghị hủy bỏ 38 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 159 dự án khác thuộc diện thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua để triển khai trong 3 năm qua nhưng không có khả năng thực hiện.

Đồng thời, sở này kiến nghị điều chỉnh, chuyển tiếp 63 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ (tổng tổng diện tích đất hai loại này 332 ha) và 298 dự án thuộc diện thu hồi gần 5.370 ha đất thực hiện trong một số năm tới.

Cụ thể như điều chỉnh tổng diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa sang đất rừng phòng hộ thuộc dự án Khu căn cứ Tỉnh ủy ở xã Đông Giang (Hàm Thuận Bắc), bổ sung thêm 5 ha cho thích hợp chủ trương của Tỉnh ủy hình thành khu di tích này.

Cùng có đây, qua kiến nghị nhu cầu sử dụng đất của một số huyện, 6 dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất được bổ sung tổng diện tích thi công. Như Cụm công nghiệp Thắng Hải 3 thuộc xã Thắng Hải có tổng diện tích gần 50 ha; Khu trọng điểm hành chính huyện Hàm Tân thêm 5 ha; Hoa Viên cầu Sở Muối (TP. Phan Thiết); chợ và điểm dân cư thôn 5 xã Trà Tân (Đức Linh)…

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trước mắt địa phương sẽ ưu tiên quỹ đất dành thực hiện dự án trong năm 2019, theo đây có 26 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tổng diện tích gần 49 ha, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn sớm có ý kiến về mức độ thích hợp quy hoạch phát triển đất trồng lúa đến năm 2020 báo cáo tỉnh.

Ngoài ra, có 50 dự án tổng diện tích hơn 186 ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2019, Sở Tài nguyên & Môi trường được giao sớm hoàn chỉnh thủ tục báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ở kỳ họp thứ 7 khóa X tới.

Riêng đối có 11 dự án khác chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa hơn 16 ha và 34 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất lên đến 903 ha chuẩn bị thực hiện năm tới, hiện chưa đã đi vào hoạt động hồ sơ pháp lý, UBND tỉnh đề nghị TP. Phan Thiết, TX. La Gi, UBND một số huyện thông báo đến một số chủ đầu tư xúc tiến phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền chọn lọc chủ trương đầu tư theo quy định trong tháng 10 này để bổ sung trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 7 khóa X tới, có cơ sở triển khai.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net