Bình Thuận: Chỉ đạo hoả tốc về việc phân lô, bán nền

Ngày 22/8, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo hoả tốc gửi nhiều đơn vị, sở ngành trên địa bàn đề nghị thực hiện ngừng việc tiếp nhận, giải quyết một vài hồ sơ tách thửa, san lấp mặt bằng, phân lô phân phối nền trên toàn tỉnh.

Theo đây, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND TP. Phan Thiết và UBND một vài huyện, thị xã kiểm soát, quản lý hiệu quả việc thực hiện một vài dự án chắc chắn đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất, quy hoạch thi công đã được phê duyệt trên địa bàn quản lý; kiểm tra việc chuyển mục đích sử dụng đất, việc cập nhật một vài đồ án quy hoạch thi công được phê duyệt vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý trật tự thi công, xử lý nghiêm túc, kịp thời đối có một vài trường hợp vi phạm trật tự thi công, nhất là việc đầu tư thi công hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tự phát; thực hiện nghiêm túc một vài quy định của pháp luật đất đai, nhà ở khi giải quyết thủ tục giao dịch quyền sử dụng đất và nhà ở, xử lý nghiêm một vài hành vi vi phạm tự ý giao dịch quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện giao dịch;

Trong đây, tập trung kiểm tra, kiểm soát một vài trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý tách thửa đất vườn ao, đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư, ven khu dân cư.

Hoặc chuyển nhượng sang nhượng bằng giấy tay, thi công nhà ở không phép khi chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt và một vài trường hợp tự ý tách thửa, chuyển nhượng trái phép, thi công nhà ở trái phép không thích hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thi công….

UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp nghiêm ngặt có một vài địa phương kiểm tra thực ở điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật chắc chắn theo quy chuẩn thi công mới thực hiện giải quyết hồ sơ tách thửa;

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp có UBND cấp huyện kiểm tra, quản lý nghiêm ngặt trật tự thi công, nhất là việc thi công không phép, sai phép công trình hạ tầng kỹ thuật một vài khu dân cư, đặc trưng là một vài vùng ven trọng điểm thị xã La Gi và đô thị Phan Thiết;

Sở Xây dựng cần phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, nắm bắt tài liệu, tình hình diễn biến của phân khúc mà có phương pháp kịp thời để ổn định phân khúc, phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng đầu cơ, giao dịch quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không để xảy ra hiện trạng sốt nóng giá nhà đất và bong bóng nhà đất trên địa bàn tỉnh…Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net