Báo cáo điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị số 2

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư thi công tuyến đường sắt đô thị đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư thi công tuyến đường sắt đô thị đô thị Hà Nội, tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo (Dự án) được đô thị Hà Nội phê duyệt đầu tư năm 2008. Đến nay 5 gói thầu chính của dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản đã thực hiện xong bước sơ tuyển nhà thầu, mỗi gói thầu đều có 4 nhà thầu tham dự.

Hiện Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đang phối hợp nghiêm ngặt có JICA trong việc dự định hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Để đẩy nhanh công đoạn dự án, đô thị Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng tham khảo, báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh dự án ở kỳ họp tháng 5/2018.

Xem yêu cầu của UBND đô thị Hà Nội và ý kiến của 1 số Bộ liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND đô thị Hà Nội khẩn trương đã đi vào hoạt động nội dung Báo cáo tìm hiểu khả thi Dự án để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chịu trách nhiệm về tính chính xác của một vài tài liệu, số liệu đã cung cấp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có UBND đô thị Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải và một vài cơ quan liên quan thi công Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Dự án, trong đây có vấn đề phát sinh tiêu chí thuộc dự án quan trọng quốc gia; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo của Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự định, Văn phòng Chính phủ bố trí họp Thường trực Chính phủ để tham khảo thông qua, trình Quốc hội trước ngày 25/4/2018.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *