Bán nhà trong vòng 1 năm sau khi mua sẽ bị đánh thuế

Đây là kiến nghị gửi đến Quốc hội và Chính Phủ trong Đề án phát triển phân khúc bất động sản TPHCM GĐ 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án “Phát triển phân khúc bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh GĐ 2016-2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND TPHCM phê duyệt vào cuối năm 2017. Đề án đã phân tích phân tích những mặt đạt được, hạn chế-nguyên nhân, dự đoán tiềm năng, đề ra nhiệm vụ biện pháp thực hiện trong trong GĐ 2016-2020, định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đề án này, phân khúc bất động sản còn thiếu minh bạch dẫn đến sự phổ biến của hiện tượng “đầu tư thời cơ”. Các nhà đầu tư cá nhân mua nhà, đất mà không nhằm mục tiêu chính để ở hoặc cho thuê mà chủ yếu chuyển nhượng lấy lãi nhưng chưa có chế tài nộp thuế tài sản, lương tăng lên thích hợp; có những thời điểm nhóm những “nhà đầu tư” này chiếm hầu hết chuyển nhượng trên phân khúc, dẫn tới giá nhà đất tăng cao, khiến cho việc tiếp cận nhà ở của người có nhu cầu ở thực sự gặp khó.

Từ hạn chế này, TPHCM kiến nghị Chính phủ tham khảo quy định về thuế suất chuyển nhượng bất động sản để tạo động lực cho người dân khai báo đúng giá trị chuyển nhượng, chuyển nhượng chính thức, tăng nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản và chắc chắn phân khúc phát triển minh bạch và lành mạnh.

Bên cạnh đây, Đề án cũng đề xuất Chính phủ thi công cơ chế thu thuế hàng năm đối có bất động sản và nguồn thu từ giá trị tăng thêm của đất và bất động sản có được nhờ vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng và cải tạo, chỉnh trang thành phố.

Đặc biệt để tạo sự ổn định cho phân khúc phát triển, TPHCM cũng kiến nghị Quốc hội và Chính phủ cần sớm ban hành 1 số biện pháp về thuế nhằm chắc chắn sự công bằng trong tiếp cận nhà ở của người dân theo hướng tiến hành mức thuế suất cao đối có bất động sản thứ hai trở lên và những chuyển nhượng bất động sản diễn ra trong thời gian ngắn sau khi mua (trong vòng 1 năm); thu thuế tài sản trên đất và giá trị tăng thêm của đất và bất động sản trên đất từ việc đầu tư cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, Đề án cũng kiến nghị chính phủ phát hành trái phiếu thành phố, trái phiếu công trình, huy động vốn từ những ngân hàng, những tổ chức tín dụng, đầu tư tài chính trong và ngoài nước; ban hành cơ chế khả thi để huy động vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang và phát triển thành phố. 7.5. Trước mắt, cho phép thí diểm 1 số công cụ tài chính mới cho phân khúc bất động sản như Quỹ tiết kiệm nhà ở, Quỹ tín thác bất động sản REITS, nhằm phong phú hóa nguồn vốn đầu tư vào phân khúc bất động sản.

Bên cạnh đây, TPHCM cũng kiến nghị chính phủ cần quy định nhữngh tính tiền sử dụng đất theo hướng dễ làm là thay thế bằng thuế sử dụng đất ở có thuế suất ổn định, dao động 10% hoặc 15% bảng giá đất (như Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị). 7.6. Xây dựng hành lang pháp lý cho 1 số công cụ tài chính mới cho phân khúc bất động sản phát triển.

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *