Bắc Ninh: Làm gì để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương?

Theo Bộ Xây dựng, khối lượng công việc cần làm liên quan đến lĩnh vực đầu tư thi công phát triển thành phố là rất lớn khi thi công tỉnh Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Thách thức lớn về hạ tầng thành phố

Theo quy định về nguyên tắc TP trực thuộc Trung ương ở Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, để tỉnh Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương thì tỉnh Bắc Ninh phải được phân loại đạt tiêu chí thành phố loại đặc thù hoặc thành phố loại I.

Trong khi, hiện trạng phát triển hệ thống thành phố tỉnh Bắc Ninh hiện có tổng số 8 thành phố trong đây có 1 thành phố loại I (TP Bắc Ninh), 1 thành phố loại IV (thị xã Từ Sơn), 6 thành phố loại V. Năm 2017, tỷ lệ thành phố hóa toàn tỉnh đạt dao động 28% trong khi mức bình quân của cả nước là 37,5%.

Bên cạnh đây, theo phương án đề xuất ở đề án, chuẩn bị TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương sẽ có 5 quận, 3 huyện. Khu vực nội thị gồm 5 quận chuẩn bị: TP Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong và huyện Quế Võ. TP Bắc Ninh hiện đã được công nhận thành phố loại I; Thị xã Từ Sơn theo kế hoạch trở thành thành phố loại III vào cuối năm 2018; Các huyện: Tiên Du, Yên Phong, Quế Võ có 1 thị trấn huyện lỵ là thành phố loại V.

Như vậy, trong thời gian 4 năm từ năm 2018 – 2022, tỉnh Bắc Ninh cần phấn đấu thi công 1 thành phố loại III (Từ Sơn) và 3 huyện có thị trấn hạt nhân loại V đạt tiêu chí thành phố loại I. Trong khi cơ sở hạ tầng thành phố của 1 số thành phố trong tỉnh còn yếu, dụ như tỷ lệ các con phố giao thông thấp, mới đạt 8,3km/km2 ở TP Bắc Ninh (trong khi nguyên tắc quy định đối có thành phố loại I là > 10km/km2). Đối có 1 số khu vực chuẩn bị trở thành nội thị còn lại, nguyên tắc này còn thấp hơn rất nhiều.

Bên cạnh đây, tổng diện tích sàn nhà ở bình quân ở TP Bắc Ninh đạt 23m2/người (trong khi nguyên tắc quy định đối có thành phố loại I là 26,5m2/người). Diện tích đất thi công dành cho 1 số công trình dịch vụ công cộng, tỷ lệ đất cây xanh của 1 số thành phố trong tỉnh nói chung còn thấp so có nguyên tắc…

Huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Theo Bộ Xây dựng, 1 số điểm yếu về cơ sở hạ tầng thành phố như trên là 1 thách thức, gặp khó lớn đối có công tác phát triển thành phố của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Vì vậy, để thi công tỉnh Bắc Ninh trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2022, khối lượng công việc cần làm liên quan đến lĩnh vực đầu tư thi công phát triển thành phố là rất lớn.

Để giải quyết được 1 số vấn đề này, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh thực hiện 1 số nội dung cụ thể như: Để đạt được 1 số mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thành phố theo 1 số tiêu chí thành phố loại I trực thuộc Trung ương, UBND tỉnh Bắc Ninh cần thi công kế hoạch huy động 1 số nguồn lực, có chương trình phát triển thành phố, kế hoạch thực hiện hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền.

Do khu vực nội thị (thành phố lõi) như đề án đề xuất được mở rộng thêm ra tất cả huyện Quế Võ và huyện Yên Phong so có khu vực nội thị được định hướng trong quy hoạch thi công vùng tỉnh Bắc Ninh (được phê duyệt ở Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013) và quy hoạch chung thành phố Bắc Ninh (được phê duyệt ở Quyết định 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015), nên UBND tỉnh Bắc Ninh cần khẩn trương tổ chức nghiên cứu kỹ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thi công vùng tỉnh, quy hoạch chung thành phố Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Xây dựng Bắc Ninh thành thành phố đáng sốngTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *