Bắc Ninh kêu gọi đầu tư loạt dự án nhà ở xã hội nghìn tỷ

Sở Xây dựng Bắc Ninh đang kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện Dự án Đầu tư thi công nhiều khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân).

Đầu tiên là dự án Nhà ở xã hội ở phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh. Dự án có quy mô sử dụng đất 19,35 ha, tình trạng của khu đất là đất nông nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 3.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 – 2023.

Ngoài Dự án này, Bắc Ninh cũng đang kêu gọi nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh có tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) ở xã Thụy Hòa, huyên Yên Phong có tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng.

Dự án Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong có tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều dự án nhà ở cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có vốn đầu tư dưới 1.000 tỷ cũng đâng được UBND tỉnh kêu gọi như: Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội phục vụ khu công nghiệp ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) ở xã Đông Tiến, huyện Yên Phong….

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *