Bắc Ninh công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 10 dự án lớn

Ngày 7/8/2018, Sở Xây dựng Bắc Ninh (Bên mời thầu) đã ra mắt kế hoạch chọn lọc nhà thầu của 10 dự án đầu tư có sử dụng đất nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, có tổng kinh phí thực hiện dự án chuẩn bị hơn 11.714 tỷ đồng.

Đây là 10 dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đây có 7 dự án nằm trên địa bàn huyện Yên Phong. Cả 10 dự án đều được chỉ định thầu nhà đầu tư, thực hiện theo phương thức 1 GĐ 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng những dự án khoảng từ 2 – 5 năm.

Trong số 10 dự án nêu trên, nhiều dự án có diện tích lớn hơn 1.000 tỷ đồng như: Dự án Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp (nhà ở công nhân) ở phường Vân Dương, đô thị Bắc Ninh (tổng kinh phí chuẩn bị 3.286,9 tỷ đồng);

Dự án Đầu tư thi công khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp ở xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong (tổng kinh phí chuẩn bị 1.642,7 tỷ đồng); Dự án Đầu tư thi công khu nhà ở công nhân khu công nghiệp ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong (tổng kinh phí chuẩn bị 1.540,5 tỷ đồng)…

Bình Định thu hồi vô số dự án “khủng” trên “đất vàng”Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net