Bắc Ninh: Chủ đầu tư dự án Thụ Ninh cảnh báo hiện tượng “bán đất chui”

Theo tài liệu chính thức từ Chủ đầu tư, hiện trên phân khúc đang xuất hiện 1 số đơn vị thực hiện mời phân phối một vài lô đất của Dự án Khu nhà ở Thụ Ninh, việc giao phân phối trên là việc làm trái quy định của pháp luật và chủ trương phát triển của Công ty.

Đồng thời, Chủ đầu tư dự án này cũng ra mắt một vài tài liệu chính thức liên quan đến khu nhà ở này. Theo đây, tên đầy đủ của dự án này “Dự án thi công hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, đô thị Bắc Ninh”. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Công nghệ Cơ – Điện lạnh

Công ty chưa thực hiện liên kết có Công ty Cổ phần Him Lam để triển khai Dự án và cũng chưa được Công ty Cổ phần Him Lam cho phép đặt tên là Dự án Him Lam Vạn An.

Công ty Cổ phần Công nghệ Cơ – Điện lạnh đã tham dự đấu thầu và đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án thi công hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở Thụ Ninh, phường Vạn An, đô thị Bắc Ninh theo chọn lọc số 642/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 22/11/2017.

Hiện nay Công ty đang áp dụng đã đi vào hoạt động một vài thủ tục đầu tư và đang triển khai thi công chưa xong hạ tầng kỹ thuật dự án theo quy hoạch và kiến trúc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên đến thời điểm giai đoạn này Dự án chưa đủ điều kiện để mở phân phối.

Tính đến thời điểm giai đoạn này, Công ty CP Công nghệ Cơ – Điện lạnh chưa liên kết hoặc ủy quyền có bất kỳ đơn vị nào để áp dụng phân phối một vài lô đất/nhà trong Dự án này.

Tuy nhiên, theo Chủ đầu tư dự án này, giai đoạn này trên phân khúc xuất hiện 1 số đơn vị mạo danh đơn vị, thực hiện mời phân phối một vài lô đất của Dự án, việc giao phân phối trên là việc làm trái quy định của Pháp luật và chủ trương phát triển của Công ty.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net