Bà Rịa – Vũng Tàu: Xem xét giãn tiến độ đầu tư một số dự án nhà ở

Ban Điều hành xử lý 1 số dự án chậm triển khai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có đề xuất có lãnh đạo tỉnh về việc tham khảo thực hiện giãn công đoạn thực hiện 1 số dự án khu nhà ở trên địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết, dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1 do Công ty Cổ phần KCN Tín Nghĩa – Phương Đông làm chủ đầu tư. Dự án có qui mô dao động 100 ha, phục vụ cho diện tích dân số dao động 10.000 – 12.000 người.

Đến nay, Chủ đầu tư đã đã đi vào hoạt động việc nộp tiền sử dụng đất, có tổng số tiền 85 tỷ đồng; đồng thời đã đi vào hoạt động công tác giải phóng mặt bằng; khảo sát địa chất, địa hình, dọn dẹp mặt bằng đối có trọn vẹn khu đất trên; căn bản đã đi vào hoạt động việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái an cư thuộc khu dân cư (qui mô dao động 2 ha)…

Tuy nhiên, do việc kết nối hạ tầng giao thông của khu vực có khu đất thực hiện dự án chậm thực hiện, vướng mắc trong quá trình lập quy hoạch xây dựng chi tiết mật độ 1/500, vướng mắc về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lôi kéo 1 số công ty sản xuất đầu tư vào KCN gặp rất nhiều gặp khó,… vì vậy đã ảnh hưởng đến công đoạn thực hiện dự án. Chủ đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh tham khảo, giãn công đoạn thực hiện dự án.

Về đề xuất này, UBND tỉnh đã chấp nhận có ý kiến của 1 số thành viên Ban Điều hành cho giãn công đoạn thực hiện dự án Khu dân cư Đất Đỏ 1. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng thực hiện 1 số thủ tục gia hạn, giải đáp Chủ đầu tư thực hiện 1 số bước thứ hai theo Luật xây dựng, Luật nhà ở; UBND huyện Đất Đỏ làm việc lại có Chủ đầu tư để bàn phương án bố trí tái an cư cho người dân ở Dự án theo quy định, chắc chắn hài hòa lợi ích giữa hai bên.

Một dự án khác, Dự án Khu nhà ở An Sơn (huyện Long Điền) do Doanh nghiệp tư nhân An Sơn làm chủ đầu tư, có qui mô dao động 2,39 ha, đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết mật độ 1/500. Doanh nghiệp đã đã đi vào hoạt động 1 số thủ tục dự tính đầu tư, kiến trúc cơ sở, xây dựng san lắp mặt bằng và 1 số hạng mục hạ tầng kỹ thuật gồm: nền các con phố, hệ thống thoát nước, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng…

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết do tình hình tài chính và kinh doanh nhà đất trước đây gặp nhiều gặp khó nên Chủ đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án theo công đoạn được phê duyệt.

Theo quan điểm của Sở Xây dựng, giai đoạn này Chủ đầu tư đã đã đi vào hoạt động 1 số thủ tục căn bản, đồng thời đang áp dụng 1 số thủ tục để đẩy nhanh công đoạn thực hiện dự án. Bên cạnh đây, Chủ đầu tư cũng cam đoan ký quỹ đầu tư, nộp tiền sử dụng đất cho 24 tháng gia hạn đầu tư và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Do đây, việc Chủ đầu tư kiến nghị được giãn công đoạn thực hiện dự án Khu nhà ở An Sơn là có cơ sở để tham khảo, chấp thuận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc đã thống nhất cho Chủ đầu tư được tiếp tục thực hiện dự án Khu nhà ở An Sơn có đầy đủ cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net