Bà Rịa – Vũng Tàu: Thu hồi dự án nhà ở cho công nhân, chuyên gia Khu công nghiệp Phú Mỹ III

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản thu hồi và chấm dứt hiệu lực văn bản số 4980/UBND-VP ngày 08/8/2008 của UBND tỉnh về vị trí thi công khu nhà ở cho cán bộ, chuyên gia và công nhân Khu công nghiệp Phú Mỹ III.

Mọi kinh phí dự định đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến Dự án, Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ tự chịu trách nhiệm.

Theo UBND tỉnh, nguồn gốc thu hồi dự án do kể từ khi được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty nghiên cứu kỹ lập dự án (năm 2008) đến nay chủ đầu tư vẫn chưa đã đi vào hoạt động thủ tục kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng; chưa thực hiện một vài thủ tục dự định đầu tư thứ hai của dự án. Dự án chậm triển khai theo quy định.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao một vài cơ quan công dụng rà soát lại một vài thủ tục đất đai của Dự án xứ lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai; tổ chức thu hồi hoặc trình UBND tỉnh thu hồi một vài văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên.

Ngoài ra, UBND thị xã Phú Mỹ cũng được giao có trách nhiệm thực hiện mở bán chủ trương thu hồi dự án trên cho người dân trong vùng dự án được biết và định hướng quy hoạch của khu đất sau khi thu hồi dự án.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net