6 điều kiện nhà xây sai phép không bị tháo dỡ

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BXD giải đáp Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi công; kinh doanh nhà đất, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở…, có hiệu lực từ ngày 12-6.

Theo đây, hành vi thi công sai nội dung giấy phép thi công; thi công không có giấy phép thi công mà theo quy định phải có giấy phép thi công; thi công sai kiến trúc được phê duyệt , sai quy hoạch thi công được phê duyệt hoặc kiến trúc thành thị được phê duyệt đối có trường hợp được miễn giấy phép thi công, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, còn bị ứng dụng giải pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định ở khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP nếu cung cấp đủ 6 điều kiện sau đây:

– Hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 4-1-2008 và đã kết thúc trước ngày 15-1-2018 nhưng sau ngày 15-1-2018 mới được người có thẩm quyền phát hiện hoặc đã được phát hiện trước ngày 15-1-2018 và đã có 1 trong một số văn bản sau đây: Biên bản vi phạm hành chính, chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính, chọn lọc ứng dụng giải pháp khắc phục hậu quả hoặc chọn lọc ứng dụng bổ sung giải pháp khắc phục hậu quả;

– Không vi phạm chỉ giới thi công;

– Không ảnh hưởng một số công trình kế bên;

– Không có tranh chấp;

– Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;

– Nay thích hợp có quy hoạch thi công được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Kể từ ngày 15-1-2018, cá nhân, tổ chức thi công nhà ở riêng lẻ có hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định ở khoản 1 Điều này được miễn ứng dụng giải pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp quy định ở khoản 9 Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.

Ngoài trường hợp nêu trên, từ ngày 15-1-2018, cá nhân, tổ chức thi công nhà ở riêng lẻ sai nội dung giấy phép thi công; thi công không có giấy phép; thi công sai kiến trúc, sai quy hoạch… không còn được nộp lại số lợi bất hợp pháp mà phải tháo dỡ công trình nhà ở vi phạm.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *