4 năm tới TP.HCM cần gần 3 triệu tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng

UBND TP.HCM vừa đề ra những biện pháp huy động nhiều nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đô thị trong GĐ 2018 – 2022.

Theo đây, nguồn vốn cần huy động gồm: từ ngân sách, nguồn vốn từ xã hội, nguồn lực công, từ khu vực ngoài nhà nước, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài…Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của TP.HCM trong GĐ 2018 – 2022 cần huy động dao động 2.867.357 tỷ đồng.

TP.HCM sẽ huy động tối đa nguồn vốn ngân sách đô thị và những nguồn vốn huy động từ ngân sách nhà nước như nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở những công ty, từ việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc có nhà nước cũng như từ thuế, phí và lệ phí;

Song song đây, TP.HCM sẽ tăng cường huy động, khai thác những nguồn vốn khác, vốn xã hội hóa; huy động tối đa nguồn lực xã hội, thực hiện xã hội hóa đầu tư hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP;

Huy động tối đa nguồn lực đầu tư trực tiếp nước ngoài hiệu quả trong mọi lĩnh vực, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của TP; nâng chất lượng và phát triển hài hòa cả về chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy năng lực tranh đua củaTP…

Phấn đấu trong GĐ này, tổng nguồn vốn đầu tư ngân sách đạt dao động 219.351 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,6% trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực nhà nước đâyng góp được dao động 564.722 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 19,7% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư từ khu vực ngoài Nhà nước đâyng góp được dao động 1.727.193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 60,2% tổng vốn đầu tư toàn xã hội; tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đâyng góp được dao động 575.442 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng là 20,1% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ đã đi vào vận hành hệ thống cơ chế, chính sách bán hàng về xã hội hóa đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lôi kéo và đẩy mạnh vận hành xã hội hóa đầu tư, tạo nguồn lực mới và hiệu quả cho sự phát triển của đô thị; đồng thời thi công cơ chế tài chính thích hợp có đề nghị đẩy mạnh xã hội hóa vận hành đầu tư trên địa bàn.Tìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net