35.000 chỗ ở cho công nhân tại TP HCM

Trong báo cáo gửi Ủy ban về một số vấn đề xã hội của Quốc hội mới đây về phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động ở một số KCN, UBND TP HCM cho biết đến năm 2020 sẽ cung cấp 35.000 chỗ lưu trú cho công nhân.

Hiện nay, TP có 15 dự án nhà lưu trú công nhân đang triển khai có qui mô đất là 47 ha, qui mô sàn thi công dao động 860.000 m2, chuẩn bị cung cấp 90.000 chỗ lưu trú cho công nhân. Từ nay đến năm 2020, TP gắng sức đã đi vào hoạt động 9 dự án có qui mô đất 23,3 ha, qui mô sàn thi công là 285.000 m2 và cung cấp 35.000 chỗ lưu trú cho công nhân.

Theo thống kê của UBND TP, trên địa bàn TP có 3 KCX và 14 KCN tập trung có hơn 1.570 công ty và có dao động 376.600 công nhân đang làm việc. Trong đây có 70% công nhân ở địa phương khác đến TP có nhu cầu về chỗ ở, tương ứng 263.620 chỗ ở.

Các công ty đã thi công và cung cấp được 39.370 chỗ ở cho công nhân; số còn lại ở tại các khu nhà trọ, phòng trọ. Dự báo đến năm 2020, TP có dao động 400.000 công nhân. Số công nhân có nhu cầu về chỗ ở là 70%, tương ứng có 280.000 chỗ; trong khi quỹ nhà ở cho công nhân lũy kế đến cuối năm 2017 đáp ứng dao động 40.000 chỗ.

Infographic: Bức tranh nhà ở giá dưới 1 tỷ đồng ở TP HCMTìm hiểu thêm tài liệu:
==> huyen nha be co bao nhieu xa
==> Danh sach Vietcombank nha be
==> Cầu Thủ Thiêm 3
==> Cầu Thủ Thiêm 4
==> Cầu Thủ Thiêm 2
==> Cầu Bình Khánh

Bạn đang xem chuyên mục blog ở Canhoorchidpark.net